PROJECT Amanda

Marifoonverkeer

Aanroepkanaal: kanaal voor het aanroepen en het verstrekken van korte mededelingen, met uitzondering van sociaal verkeer.
Blokkanaal: kanaal van het blokgebied waarin men zich bevindt en waarvoor een uitluisterplicht geldt. Het blokkanaal staat vermeld op vaarkaarten en op borden langs de oever, b.v. voor kanaal 22 respectievelijk M22 en VHF22.
Bruggen en sluizen: radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van brug- en sluispersoneel.
Bunkering: radioverkeer in het kader van bunkering van schepen.
DSC: Digital Selective Calling.
Divers nautisch gebruik: radioverkeer tussen bedrijven, organisaties en internationale (zee)schepen. Hierdoor is communicatie op een privékanaal niet mogelijk.
Havenoperaties: radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van havenautoriteiten met betrekking tot de veiligheid van scheepsbewegingen.
Intraschip: radioverkeer tussen personen aan boord van het schip betreffende de veiligheid van het schip en/of personen.
Kustwacht: Het Nederlandse reddingscoördinatiecentrum te Den Helder.
Marinakanaal: kanaal ten behoeve van communicatie inzake jachthavenbeheer.
Nautische informatie: radioverkeer ten behoeve van het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van verkeersbegeleidingsstations.
Nautisch intership verkeer: radioverkeer ten behoeve van de communicatie tussen schepen onderling.
Nood- en/of spoedverkeer: radioverkeer betreffende de veiligheid van een schip, luchtvaartuig of ander vervoermiddel, dan wel van een persoon.
Opsporing/redding: radioverkeer betreffende het leiden en uitvoeren van opsporings- en reddingsacties (on scene)
Proviandering: radioverkeer in het kader van de proviandering van schepen.
Sociaal verkeer: radioverkeer van algemene aard tussen schepen onderling.
Verkeersbegeleiding: radioverkeer voor het begeleiden van de scheepvaart onder radardekking in een vooraf bepaald gebied, waarbij een walorganisatie assistentie verleent voor een vlotte en veilige scheepvaart.
Veiligheidsverkeer: radioverkeer houdende belangrijke waarschuwingen betreffende de navigatie of meteorologische zaken.