PROJECT Amanda

Benamingen en Termen in de site gebruikt

Zaathout:

Langsscheepse versterking vroeger ook wel binenkiel genoemd.

Spant:

Algemene naam voor een willekeurig deel, of een combinatie van opeenvolgende delen, van het dwarsscheepsverband. Men kent ondermeer: dekbalken, draaispanten, het grootspant, kalven, kimknien, kromhouten(2), het keerspant, leggers(2), oplangers, staanders, raamspanten en webspanten.

Wrang:

1> houten legger, plank van de dwarsdubbeling of n der dwarsklampen.
2> andere benaming van een stalen legger, die feitelijk bestaat uit een vlakspant, een wrangplaat en een tegenspant.
3> bij staalconstructies in het algemeen: willekeurige, haaks op de ondergrond en haaks op de lengterichting geplaatste, versteviging.

Kattespoor:

wrang, legger: dwarsscheepse constructie op het vlak, waarop de buikdenning/vloer ligt.

Keerkoppeling:

mechanische of hydraulische inrichting waarmee de draairichting van de schroefas omgekeerd kan worden en waarmee men bovendien de schroefas van de motor kan loskoppelen.

Kim:
de overgang van
zijde naar vlak.

Kluisgat:

Een buis die van de ankerlier door het dek uitkomt aan de buitenkant van het voorschip om het anker en ankerketting ketting door te laten lopen.

Fundatie:

Fundament / versteviging waar de Motor en keerkoppeling op zijn geplaatst.

Scepter:
vertikale steun. In het bijzonder van
relingen.

Spuigat, spiegat, spijgat, loosgat:
opening in de
scheepswand, waardoor water, dat op het dek komt, overboord kan vloeien. Verwante termen: lenspoort, loosklep, loggat.

Waterlijn:
de scheiding tussen het natte en droge deel van het
schip, wanneer dit in volkomen rust, op rustig water zou liggen.
LEDIGE WATERLIJN: bij vrachtschepen: de waterlijn bij
ledig schip.
GELADEN WATERLIJN: de waterlijn wanneer het schip geheel of gedeeltelijk geladen is.

Waterloop:
1> soort goot langs, bij met hout of ander materiaal beklede,
dekken.
2> geschilderde strook langs de buitenrand van het dek.
3>
waterloopgat of muizeling.

Waterloopgat:
uitsparing in een
schansstut, spant, wrang of in een, tussen dek en boeisel geplaatste, knie waardoor het water kan vloeien.

 

Verdere benamingen op alfabetische volgorde zie: binnenvaarttaal